Aanhanger

Ook aanhangers horen bij de corporate identity.